Nederlands met Gebaren (NmG)

Een paar jaar geleden ben ik gebaren gaan leren. Ik heb meegedaan aan de Nederlandse Gebarenchallenge. Op een laagdrempelige manier heb ik online veel gebaren geleerd en ik heb enkele cursussen gevolgd.

Waarom leer ik NmG?

Ik heb daar drie redenen voor:

  1. Het is heel leuk en leerzaam om een andere manier van communiceren te leren.
  2. Tijdens het werk als HoorCoach kan ik gebruik maken van NmG in de communicatie met cliënten.
  3. Mijn eigen gehoorverlies is een genetisch gehoorverlies (DFNA13). Het gehoorverlies wordt in de loop der jaren steeds meer en kan zoveel worden dat luisteren zonder hoortoestellen vrijwel onmogelijk is. Als ik dan gebruik kan maken van NmG en het kan ‘lezen’, helpt dat bij het begrijpen van wat wordt gezegd en ben ik niet afhankelijk van alleen het spraakafzien.

Oefengroep

Het allerbelangrijkste is het herhalen en oefenen, want een nieuwe taal vergeet je snel als je er geen gebruik van maakt. In Zeewolde ben ik met een gebarenoefengroep gestart, want samen leren is prettig en maakt het makkelijker om je ‘gebarenschat’ uit te breiden. Wil je een keer komen kennis maken met onze gebarenoefengroep dan ben je van harte welkom. Zie de agenda voor de tijd en locatie.

Paula Hijne - Nederlands met gebaren

NGT en NmG

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) heeft erkenning gekregen en wordt nu gezien als officiële taal. Deze taal heeft een eigen grammatica en woordenschat en is verbonden met de cultuur van de dovengemeenschap in Nederland. Voor hen is het hun moedertaal. Het wordt ook gebruikt door horende ouders van dove kinderen en horende kinderen met dove ouders. Er zijn tolken die de gesproken taal omzetten in NGT en andersom. Deze tolken worden steeds vaker ingezet en worden daardoor zichtbaarder in de horende maatschappij.

Een afgeleide van de NGT is Nederlands met Gebaren (NmG). Dit betekent dat je tijdens de gesproken Nederlandse taal gebruik maakt van ondersteunende gebaren uit de NGT. NmG wordt gebruikt door slechthorenden die het als een aanvulling zien naast hoorhulpmiddelen. Het is ook geschikt voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en door mensen die hun stem niet meer kunnen gebruiken. Er zijn ook tolken NmG. Het kijken naar de gebaren maakt het luisteren makkelijker. Er zijn gelukkig steeds meer hulpverleners en therapeuten die het belang van NmG inzien voor hun patiënten en klanten. Hoe geweldig zou het zijn als NmG een vast onderdeel van het taalonderwijs zou worden.

Back To Top