Re-integratie Coach

Voor bedrijven

Preventie ziekteverzuim

De volgende trajecten en trainingen kunnen ingezet worden voor één van uw werknemers ter voorkoming van uitval wegens ziekte. Het kan ook zijn dat er onvrede is ten aanzien van het werk of dat problemen zijn in de omgang met collega’s.

Trajecten

Workshops

Trajecten Ziektewet interventie en 2e spoor

Heeft u een werknemer die ziek is, dan kan Via Novus Coaching samen met u en uw werknemer een trajectplan opstellen voor een goede re-integratie, 1e of 2e spoor.

Volgens de ‘Wet Poortwachter’ bent u, als werkgever, verplicht volgens bepaalde richtlijnen uw werknemer te begeleiden en te zorgen voor een goede re-integratie.

Informatie van de rijksoverheid over ziekteverzuim:
www.rijksoverheid.nl

Een Ziektewet interventie traject en/of 2e spoor kan bestaan uit de volgende modules:

  • Activering
  • Persoonlijke versterking
  • Loopbaantraject
  • Stage/werkervaringsplaatsing
  • Arbeidsmarkt benadering
  • Nazorg

Interesse

Tijdens de intakegesprekken met de werkgever en de werknemer worden de doelen van de re-integratie bepaald. Via Novus Coaching stelt een trajectplan en offerte op. Zodra alle partijen akkoord gaan met het plan en de offerte, gaan we samen op weg.

Back To Top