PauLa in gesprek

Coachen

Coachen is mensen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en/of loopbaan. Door middel van gesprekken worden er nieuwe inzichten verworven en mogelijkheden gecreëerd. Vanuit het hier en nu wordt een veranderingsproces op gang gebracht om een bepaald doel te bereiken. Coachen gaat uit van de kracht in de mens zelf.

De 3 L’s

Luistering

Herkennen, vertellen, bewustworden wat er op dit moment is.

Luisterrijk

Verdieping, begrijpen wat jouw verantwoordelijkheid is.
Kwaliteiten, waarden en drijfveren in kaart brengen.
Ontdekken van mogelijkheden.

Luisterom

Hoe ga je het anders doen en wanneer?
Wat is jouw nieuwe weg? Welke acties zijn er nodig?
Wat houdt je tegen om het nú te doen.

Een coachtraject in het kort

De kennismaking is een vrijblijvend intakegesprek van 30 minuten. Dan bespreken we wat voor traject er nodig is en wat de kosten zijn.

Een coachtraject bestaat uit gesprekken van 1½ uur.

De coaching is gericht op de verantwoordelijkheid van jou als persoon. Naast de gesprekken kunnen er opdrachten gegeven worden die je thuis uitvoert. De afsluiting is een evaluatie met eventueel een stappenplan waarmee jij je eigen weg verder gaat.

PauLa

Professioneel Luisteraar

De coach van Via Novus Coaching heeft de ziekte van Ménière. Om hiermee te leren omgaan heeft zij leren ‘luisteren’ naar zichzelf. Zo heeft zij ook op een andere manier leren luisteren naar anderen. Het gaat niet alleen om de woorden, ze luistert ook met haar ogen, gevoel en intuïtie. Ze kijkt naar je en ziet de hele persoon. Ze stelt vragen waarop een ja of nee niet voldoende is. Door op een andere manier te leren kijken en te luisteren naar jezelf vind je de vrijheid om vol energie een nieuwe weg in te gaan.

Durf jij naar jezelf te luisteren?
Dan luister ik met je mee.
Back To Top