Patiënt Coach

Een PatiëntCoach kan ingezet worden als de patiënt het moeilijk vindt om een gesprek met de arts goed te kunnen volgen. Dit kan zijn bij een (ernstige) ziekte waarbij emoties naar boven komen die belemmeren om helder te blijven luisteren en na te denken.

Wat doet een PatiëntCoach?

Een PatiëntCoach begeleidt mensen bij hun bezoek aan de arts. Het gesprek wordt samen voorbereid en genoteerd. De PatiëntCoach gaat mee de spreekkamer in en luistert mee wat de arts zegt en wat de patiënt vraagt en vertelt. Er worden aantekeningen gemaakt van het gesprek. Na het consult bij de arts is er een nagesprek en worden de afspraken doorgenomen.

De bedoeling is dat jij, als patiënt, de regie neemt over je eigen ziekteproces en het behandeltraject. De PatiëntCoach kan je daarbij helpen, als dat niet vanzelf gaat.

De meerwaarde van een PatiëntCoach

Door de goede voorbereiding weet de patiënt wat hij gaat vragen en wilt weten van de arts. De patiënt voelt zich gesteund tijdens het gesprek, voelt zich minder onzeker en hoeft niet alles te onthouden. De patiënt wordt serieus genomen door de arts. Als de patiënt een belangrijke opmerking ‘mist’ kan de PatiëntCoach dat later herhalen, omdat het is genoteerd. In het nagesprek wordt nagegaan of alles is begrepen en wat er goed of fout ging tijdens het gesprek met de arts. Dit geeft inzicht en duidelijkheid wat er de volgende keer nodig is. Door op deze manier naar een consult toe te gaan, leert de patiënt hoe hij/zij dit later zelf kan aanpakken.

Interesse

Wil je begeleiding van een PatiëntCoach tijdens je bezoek aan de arts? Neem dan contact op. We bespreken in het kennismakingsgesprek wat je doel is en wat je persoonlijke wensen zijn. We maken een afspraak over het aantal contacten en de kosten. Je vult voor het eerste bezoek aan de arts een toestemmingsformulier in. Hiermee geef je toestemming dat de PatientCoach mee kan de spreekkamer in. Als je akkoord gaat met de afspraken, gaan we samen op weg.

Helder
Ziek zijn zorgt voor troebelheid De arts is expert op zijn vakgebied Jij bent expert over je zelf.
De PatiëntCoach haalt het beste van beiden naar boven, zodat wat gezegd wordt, helder is.
Back To Top